פרק חברה

פרטי החברה
בעלי המניות
נכסים והתחייבויות
תשלום

הזן את פרטי החברה

פרטי מגיש הבקשה

בעלי מניות

תעודת זהות\ח.פ

הוסף בעל מניות

נכסים

לחברה אין נכסים *

התחייבויות

לחברה אין התחייבויות *

החברה הפסיקה את פעילותה בשנת


* במידה ולחברה ישנם נכסים והתחייבויות, החברה צריכה לטפל בהם טרם הפירוק, אזי עומדות בפניה שתי אפשרויות:
א. ניתן לקבל יעוץ ממשרדנו בנוגע לטיפול בנכסים והתחייבויות אלו ללא עלות. ב. למנות את משרדנו לטיפול בנכסים והתחייבויות אלו, מינוי זה כרוך בשכר טרחה. לאחר קבלת הצעת מחיר מסודרת.

הסכום לתשלום

חברת יחיד (לחברה יש בעל מניות אחד)
חברת רבים (לחברה יש יותר מבעל מניות אחד)

8491799 ₪ + מע"מ בלבד!


התשלום כולל:
- ניסוח תצהירים, פרוטוקול בעלי מניות ודירקטורים
- הגשת מסמכי הפירוק על ידי עורך דין למשרדי הממשלה
- פרסומי הודעות ברשומות בנוגע לפירוק
- בקשה לפטור מחובות בשל אי תשלום אגרה שנתית
- ליווי החברה עד לרגע הפירוק בפועל
לתשלום

ברכותיי!

תהליך ההרשמה הושלם.
פרטי הרישום נשלחו אליך לדואר האלקטרוני שלך
להורדת טופס עם פרטי הרישום

לחץ כאן

עורך דין ממשרדנו יצור עמך קשר לצרכי חתימה ללא עלות

עורך דין יצור עימך קשר בתוך שני ימי עסקים לצרכי חתימה

מספר הרישום המקוון שלך הינו: vh3qqolk

הטופס הושלם בהצלחה!

עורך דין יצור עימך קשר בתוך שני ימי עסקים לצרכי חתימה