פתח חברה

שם החברה
פרטי מגיש הבקשה
שם בעלי המניות
תשלום
אגרה

הזן את פרטי החברה

באפשרותך להציע עוד שמות חלופיים

* רשם החברות עלול לסרב לרשום שם חברה אשר קיים לגביו שם זהה, דומה או בעל משמעות זהה. כמו כן, רשם החברות יסרב לרשום שם אשר מטעה או פוגע ברגשות הציבור.

כתובת

הכתובת הכתובה מעלה היא גם כתובת החברה

בעלי מניות

תעודת זהות\ח.פ

אחוז בעלות

דירקטור
מורשה חתימה
הוסף בעל מניות

הסכום לתשלום

399 ₪ + מע"מ בלבד!


- לא כולל אגרה ממשלתית (מופחתת) לרישום חברה בגובה 2,176 ₪
אגרה זו ניתנת לתשלום בלשונית הבאה

התשלום כולל:
- ניסוח תצהירים, תקנון חברה ואימות עו"ד
- הגשת מסמכי ההקמה על ידי עורך דין למשרדי הממשלה
- קבלת ח.פ. ותעודת ההתאגדות באופן המהיר ביותר (ימים בודדים!)
לתשלום

ברכותיי!

תהליך ההרשמה הושלם.
פרטי הרישום נשלחו אליך לדואר האלקטרוני שלך
להורדת טופס עם פרטי הרישום

לחץ כאן

עורך דין ממשרדנו יצור עמך קשר לצרכי חתימה ללא עלות

שלם עכשיו את האגרה
דרך משרד המשפטים

שלם את האגרה במעמד אימות החתימה מול עורך דין

מספר הרישום המקוון שלך הינו: u1lf0tem

שלב אחרון לסיום התהליך המקוון

שלח לנו את אישור תשלום האגרה שהתקבל מאתר שירות התשלומים הממשלתי:

העלאת קובץ אישור תשלום האגרה

הטופס הושלם בהצלחה!

עורך דין יצור עימך קשר בתוך שני ימי עסקים לצרכי חתימה