תקנון האתר

השימוש באתר www.hevrabedaka.co.il ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים להם, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.
משרד דוד פרנק ושות', ע"מ 302379227 (להלן "מפעילת האתר") רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מראהו, מבנהו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וזאת ללא כל צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלת האתר או מפעיליה. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם וללא כל התחייבות או אחריות. השימוש בתכנים ובשירותי האתר ייעשו על אחריות המשתמש באופן בלעדי ומלא. מפעילת האתר לא מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

מדיניות פרטיות

מאחר שמפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעיל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצר באתר, מפעילת האתר תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

ביטול רכישה שנעשה

אני מצהיר כי אני יודע כי לאחר ששילמתי את שכר הטרחה שבאתר אזי שאני מודע לכך שעורך הדין התחיל לעבוד על העבודה ולבצעה. אני מתחייב כי ידוע לי כי לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה לאחר 21 ימים מיום הרכישה, ובכל מקרה לא יהיה ניתן לקבל החזר עבור הרכישה במידה ונקבעה פגישה עם עורך הדין, והיא לא בוטלה על ידי עורך הדין.
בכפוף לאמור לעיל, מדיניות הביטולים תהיה כפופה לאמור בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010, וחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986.
השימוש בשירות יהיה בכפוף לכל דין.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את מפעילת האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

ייעוץ משפטי

תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואין להסתמך על הכתוב בו מבלי להיוועץ עם עורך דין.

רישום לשירות הקמת חברה ואספקת השירות

ברישום לשירות הקמת חברה, לאחר תשלום שכר הטרחה, למעשה אתה מפקיד את תפקיד הקמת החברה לידי משרד דוד פרנק ושות'. המשרד ינהל עבורך את מסמכי ההקמה. בתוך 48 שעות בתוך יום העסקים העוקב להזמנות השירות ייצור עמך קשר עורך דין מטעם המשרד על מנת לתאם את אספקת השירות.
השירות – עריכה והגשת מסמכי הקמת החברה לרשם התאגידים, וטיפול בבקשה עד להקמת החברה. כמו כן מפעילת האתר תעניק ליווי בהקמת חשבון הבנק של החברה, לכשתקום.
לצורך השלמת המסמכים, הנך נדרש להגיע פיזית לפגישה עם עורך דין מטעם מפעילת האתר על מנת לחתום על המסמכים, לצורך הגשתם לרשם החברות.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי החברה תוקם כלל. ייתכנו מניעות על פי הדין אשר לא מאפשרות את הקמת החברה ואספקת השירות כאמור. כמו כן, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב על מועד הקמת החברה שכן, המועד נקבע על פי לוח הזמנים של רשם החברות ולא על ידי מפעילת האתר.

דיוור ישיר אלקטרוני

מפעילת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
מפעילת האתר לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעילת האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
  • אם מפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות

האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. ;

Cookies

אתר מפעילת האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

מפעילת האתר מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר

אבטחת מידע

מפעילת האתר מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל כFrank@dflaws.com או באמצעות פקס מס' או בדואר רגיל אל: משרד דוד פרנק ושות', רחוב ראשון לציון 14, נתניה 4227407.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו אסור לשימוש פומבי, להעתקה או שיכפול או מסירה לצד שלישי. עבור כל שימוש חובה לקבל את הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

תכנים כלכליים

כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה באחריותך בלבד

קישורים ופרסומות

אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים והפרסומות באתר שימצאו באתר יהיו תקינים, מהימנים ועדכניים. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בכל המשתמע מכך. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש בתכני האתר בין אם הנזק ישיר או עקיף.

הפסקת שימוש ושיפוי

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה.
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המפר את תנאי השימוש ישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

שימוש מהנה!